Bilde fra rapporten til SINTEF NBL fra 2014 som viser hvor raskt en brann sprer seg i brennbar isolasjon (foto: SINTEF NBL).
Bilde fra rapporten til SINTEF NBL fra 2014 som viser hvor raskt en brann sprer seg i brennbar isolasjon (foto: SINTEF NBL).

Mye ulovlig bruk av brennbar isolasjon i kjøle- og fryserom

Det er mange som ikke bryr seg med å etterleve kravet om at det ikke skal brukes brennbar isolasjon i kjøle- og fryserom når kjølerommet ikke er bygd inn som egen branncelle. Dette er i strid med kravene i teknisk forskrift, og vil kunne skape svært farlige situasjoner hvis det oppstår brann.

Publisert   Sist oppdatert

Alle kjøle- og fryserom i bygg risikoklasse 5 og 6 på blant annet kjøpesentre, matbutikker, forsamlingslokaler og hoteller har krav til ubrennbar isolasjon i sandwich- og kjøleromselementer i henhold til krav både i VTEK 10 og VTEK 17. Det vil si at isolasjonsmaterialene skal tilfredsstille A2-s1,d0.

Det er en løsning å bruke delvis brennbar isolasjon også i kjøle- og fryserom, hvis kjølerommet plasseres i en egen branncelle, og at isolasjonen dermed ikke vil bidra til å spre brannen ut fra branncellen.

I den daglige driften kan det være upraktisk at kjøle- og fryserommet er egen branncelle. Det gjør det mye mer tungvint å hente ut varer og produkter. Derfor settes det inn dører og porter som gjør at fryse- og kjølerommet ikke lenger er egen branncelle. Men om det da er brennbar isolasjon i kjølerommet, så er dette er brudd på det som kreves i teknisk forskrift.

Skader på vegg som gjør at brennbar isolasjon ikke lenger er beskyttet (foto: SINTEF NBL).
Skader på vegg som gjør at brennbar isolasjon ikke lenger er beskyttet (foto: SINTEF NBL).

Mange bryter kravet

Brannrådgivere Brennaktuelt har snakket med sier at det er svært mange som ikke bryr seg om dette kravet, og at brennbar varmeisolerende materialer brukes i stor stil også i kjøle- og fryserom som ikke er egne brannceller. Blant annet er det snakk om sandwichelementer og skumplastisolasjon av typene PUR (polyuretan), PVC (polyvinylklorid), PIR (polyisocyanurat), EPS (ekspandert polystyren) og XPS (ekstrudert polystyren). Dette er materialer som både kan falle ned og skade personer under en brann. I tillegg kan de bidra til å spre brannen og røyken svært fort. Brennbar skumplastisolasjon gir ufattelig mye røyk når det brenner, og utvikler blåsyregass som er svært farlig for mennesker.

Leverandørene vet godt om at det ikke er lov å bruke brennbar isolasjon i disse rommene. At det likevel gjøres forklares med at om man skal bruke ikke-brennbar isolasjon som for eksempel mineralull, så vil dette føre til mye tykkere vegger i rommet, og mindre lagringsplass. Noen hevder også at bruk av mineralull kan føre til kondensproblemer.

At brennbar isolasjon brukes i mange prosjekter til tross for at man er klar over at det ikke tilfredsstiller kravene i regelverket, gjør også at det kanskje blir lettere for prosjektledere å se mellom fingrene med det.

SINTEF engasjerte seg

Også SINTEF NBL (nåværende RISE Fire Research) engasjerte seg i problemstillingen, og påpekte i en rapport fra 2003 at slik bruk er et stort problem. I rapporten (SINTEF NBL A02136) står det at bruk av sandwichpaneler i kjøle- og fryserom som ikke er adskilt fra salgslokaler med branntekniske skiller er en praksis som medfører stor risiko i tilfelle brann. Brannforskerne mente allerede den gang at det burde settes søkelys på denne problemstillingen.

Mulige løsninger

Skal man bruke brennbare sandwichelementer i kjølerom i matvarebutikker hvor folk har adgang, så er dette et fravik fra VTEK 17, og dermed kreves det at det gjennomføres en brannteknisk analyse.

Uansett kan man ikke bruke brennbar isolasjon i risikoklassene 5 og 6. Slik isolasjon kan kun brukes i risikoklasse 1 og 2 for enkle byggverk i brannklasse 1.

Er det krav til automatiske slokkeanlegg for bygget, skal kjøle- og fryserommet også ha slokkeanlegg innvendig. Innredning og varer medfører høy brannenergi, og kan være plassert slik at sprinkler har begrenset effekt. Det skal man ta hensyn til når man prosjekterer anlegget. Også hulrom over kjøle- og fryserommet opp mot dekket, skal være sprinklet.

Brannrådgivere Brennaktuelt har snakket med sier at man kan bruke sandwichelementer i PIR med brannmotstand som tilfredsstiller B-s1, d0. Men da må man iverksette ekstra tiltak som å sørge for at kjøle- og fryserommet er en egen branncelle. Branncellen skal utvides slik at brannklassifiserte dører kan benyttes på utsiden av kjøle- og fryserommets dører.

Mindre kjøle- og fryseromselementer kan også kles utvendig med ubrennbare kledninger K210A2-s1,d0. Her må det tas hensyn til kondensforhold, og bruke plater som tåler fukt uten at det oppstår mugg. Platene bør også beskyttes for utvendig påvirkning som kan gi skader som gjør at den brennbare isolasjonen ikke lenger er tilstrekkelig beskyttet.

Det er også viktig at synlig eksponert PIR rundt åpninger for rør, kanaler, utsparinger for dører, vinduer og i overganger og skjøter beskyttes.

Leverandørene må ta kravene på alvor

Brannrådgivere vi har snakket med ønsker at leverandørbransjen tar denne utfordringen på alvor, og leverer kjøl- og fryseromselementer som oppfyller riktig krav til isolasjon som oppgitt i VTEK17 - og ikke benytter brennbar isolasjon som både kan gi alvorlige personskader og føre til store skader på verdier.

Ikke planer om prosjekter i offentlig regi

Det kom en rapport om bruk av plast i byggevarer og brannsikkerhet fra SINTEF NBL i 2014 (NBL A13134) som ble skrevet på oppdrag fra DiBK og DSB. I denne forbindelse ble det også gjennomført en rekke branntekniske forsøk som viser hvor godt denne type isolasjon brenner. Myndighetene har ikke planer om å iverksette noen nye prosjekter på dette området for øyeblikket.