Ledig stilling:

Seniorrådgiver - brann- og sikkerhetsarbeid på stavkirkene og verneverdige bygninger

Søknadsfrist: 19.04.2021
Søk her: https://candidate.webcruiter.com/nb-no/Account/SpaLogin?ReturnUrl=%2Fcv%3Fadvertid%3D4366585924%26language%3Dnb%26link_source_id%3D0

Seniorrådgiver

Søknadsfrist: 19.04.2021

Arbeidsgiver: Riksantikvaren

Sted: OSLO Stillingstittel: Seniorrådgiver Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4366585924

Søk her: Jobbsøkerportal - Webcruiter

Hovedmålet med Riksantikvarens sikringsarbeid er optimal sikkerhet med minimale inngrep og skader. Riksantikvaren har ansvar for sikring av stavkirkene. Vi har også et overordnet ansvar for å utvikle og dele kompetanse om hvordan man forebygger og sikrer kulturminner mot brann generelt.

Stillingens ansvarsområde er delt i to, der førstnevnte utgjør stillingens hoveddel:

 Oppfølging av brannsikring av kirker med hovedfokus på stavkirkene, og generell rådgivning knyttet til brannsikkerhet opp mot fylkeskommuner og kommuner

 Generelt arbeid med forebygging og sikring av kulturminner mot brann

Riksantikvaren har et internasjonalt ansvar for ivaretakelse av stavkirkene. Enhver installasjon er medvirkende til å redusere kirkebygningens autentisitet og historiske kildeverdi. Bevaring av disse kulturminnene styres av svært strenge krav, betingelser og hensyn. I planleggings- og installasjonsfasen, må hensynet til bevaringen av selve bygningen også i vedlikeholdsfasen veie svært tungt.

Arbeidet med sikring av stavkirkene vil bestå av å planlegge kirkenes brann og sikkhetsstrategi og oppfølging av denne. Arbeidet skjer i stor grad ved å styre gjennom våre avtaler med drifts- og vedlikeholdsrådgivere, i tillegg til dialog med eier og kommune.

Stillingens andre del omfatter arbeidet med utvikling og deling av kompetanse om brannsikring generelt. Dette krever både tett kontakt med brannteknisk fagmiljø, og kontakt med fylkeskommunene og kommunene. Kontakten vil både skje i form av kurs/ foredrag og gjennom tildeling av tilskudd. Det forutsettes en interesse for å tilegne seg ny kunnskap på feltet og evne til å formidle denne.

Stillingen ligger under Seksjon for rådgivning og tilskudd i Kulturminneavdelingen. Seksjonen har delansvar for gjennomføring av den statlige kulturminnepolitikken. Seksjonen har saksbehandleransvar for kirker og et utvalg statlige fredete bygninger, samt et overordnet ansvar for forvaltning av fredede bygninger, grøntanlegg, fartøy og teknisk- industrielle kulturminner.

Arbeidsoppgaver:

  • Sikkerhetsplanlegging
  • Økonomisk planlegging, og oppfølging ved drift og oppgradering av sikkerhetssystemer Økonomisk oppfølging av drift og vedlikehold for de tekniske systemene.
  • Følge opp sikkerhetsoppgradering tett med eier og drifts- og vedlikeholdsrådgiver.
  • Følge opp prosjekter og samarbeid med DSB og kirkens arbeids og interesseorganisasjon.
  • Bistå kirkeeier med å etablere beredskapsrutiner og vedlikeholdsavtaler.
  • Tilskuddsbehandling
  • Rådgivning og formidling

Kvalifikasjoner:

Bachelor eller Mastergrad innenfor kulturminneforvaltning, ingeniør eller arkitekt. Lang erfaring med brann og sikkerhetsarbeid er en forutsetning. Søkeren bør ha god muntlig og skriftlig formidlingsevne. Stillingen krever teknisk innsikt i brann og sikkhetssystemer og organisering av sikringsarbeid. Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

Vi søker en engasjert medarbeider som klarer å se den store helheten og det langsiktige perspektivet ved sikringsarbeidet. Du må også kunne håndtere akutte hendelser og ta avgjørelser i pressede situasjoner Du er en medarbeider som vil lede an i arbeidet med utvikling av brannsikringstiltak for fredete og verneverdige bygninger og anlegg, og motivere andre til å bidra i arbeidet.

Du arbeider effektivt og selvstendig, er analytisk, løsnings- og resultatorientert .

Du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner, samarbeider godt med andre og trives med en hektisk arbeidshverdag.

Vi tilbyr:

Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø.

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

God arbeidstidsordning (fleksitid, sommertid).

Medlemskap med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring gjennom Statens Pensjonskasse.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver fra 586.500 til 643.000 i henhold til statens regulativ For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes innenfor stillingens lønnsspenn og Riksantikvarens lønnspolitikk.

Andre opplysninger:

Riksantikvaren er en IA-bedrift som jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi oppfordrer deg som oppfyller kravene om positiv særbehandling om å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Riksantikvaren holder til sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov. Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.