Forurenset vann fra sprinkleranlegg må ikke komme inn i drikkevannet.
Forurenset vann fra sprinkleranlegg må ikke komme inn i drikkevannet.

Mange sprinkleranlegg mangler tilbakeslagsventil

I Oslo har Vann- og avløpsetaten på tilsyn avdekket at flere sprinkleranlegg i eldre bygninger mangler korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse. Feil tilbakestrømningsbeskyttelse ved trykkfall på kommunalt vannledningsnettet kan føre til at forurenset vann fra slokkeanlegget suges tilbake til det kommunale vannledningsnettet.

Publisert

Ved flere anledninger har det skjedd at folk i Oslo må koke vannet sitt fordi det av en eller annen grunn har blitt forurenset. Et av faremomentene for forurensning av drikkevannet kan være utslipp av vann fra sprinkleranlegg til det kommunale vannledningsnettet på grunn av for dårlig tilbakeslagsbeskyttelse i sprinkleranlegget.

- Nye bygg må dokumentere at de har korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse for å få ferdigtillatelse. I de senere årene har Vann- og avløpsetaten i Oslo hatt økt fokus på korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse både på forbruksvann og sprinkleranlegg, skriver Vann- og avløpsetaten i Oslo i en e-post til Brennaktuelt.no.

Vann og avløpsetaten i Oslo kommune har ikke hatt noen egen tilsynsaksjon på sprinkleranlegg, men ved tilsyn av virksomheter sjekkes alle vanninntakene til bygget.

- Vann i sprinkleranlegg er stillestående, og kan da bli forurenset. Noen sprinkleranlegg har også glykol for å forhindre frost. Dette skal ikke inn på kommunalt drikkevannsnett. Derfor er det viktig at anleggene har ventiler som forhindre tilbakestrømming av vann inn på vannledningsnettet, skriver Vann- og avløpsetaten.