NS 3910: Ny utgave av standard for vedlikehold av håndslokkere

Et håndslokkeapparat er viktig for å slå ned et branntilløp i innledende faser av en brann. Derfor må det alltid fungere som det det skal. Håndslokkeapparater skal derfor jevnlig igjennom vedlikehold hos virksomheter som har riktig kompetanse. Nå er standarden som fastsetter krav til personell og virksomheter som skal utføre dette vedlikeholdet kommet i revidert utgave.

Publisert

NS 3910 fastsetter krav til vedlikehold av håndslokkere, hvor ofte håndslokkerne skal vedlikeholdes og hvilken kompetanse personer og virksomheter som skal utføre vedlikeholdet skal ha.

Det er erfaringer fra bruk av 2015-standarden som gjør at standarden nå er revidert. Endringene er både av teknisk og redaksjonell art.

De viktigste endringene er:

  • Skjerpede krav til kompetent person
  • Skjerpede krav til kompetent virksomhet
  • Språkbruken er tilpasset gjeldende regelverk
  • Miljøhensyn er skjerpet
  • Enkelte tabeller er oppdatert
  • Intervall på ettersyn er endret
  • Fargekoder på plomberinger er normative
  • Krav til vedlikeholdsetiketter og halsring er oppdatert og normative
  • Vedlikeholdsrapport er oppdatert og informativ
  • Regelmessig vedlikehold

Huseieren har ansvaret

Det er eieren av håndslokkeapparatet som har ansvaret for at apparatet jevnlig blir vedlikeholdt. For eksempel skal pulverapparater i boliger til kontroll hos kompetent personell hvert femte år. For næringslivet skal de kontrolleres hvert år.

Erstatter 2015-utgaven

Denne standarden er viktig for alle som jobber med kvalifisert vedlikehold av håndslokkere, og den erstatter utgaven fra 2015.

NS 3910:2020 er utarbeidet av SN/K 214 Vedlikehold av håndslokkere. I komiteen har det vært representanter fra forsikring, frivillige organisasjoner, industri og næringsliv.

Mer informasjon:

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2020/ny-utgave-av-ns-3910/