Folk skal få beskjed på alle plattformer og i alle kanaler når det oppstår en krise (foto: Paneda).
Folk skal få beskjed på alle plattformer og i alle kanaler når det oppstår en krise (foto: Paneda).

Nytt nasjonalt varslingssystem på vei: Skal varsle raskt og effektivt i alle kanaler

Myndighetene er i en prosess med å bestemme seg for et nytt nasjonalt varslingssystem som skal supplere de tradisjonelle tyfonene til Sivilforsvaret som varsler kriser i fred, og som skal benyttes ved krig. I tillegg er politiet på jakt etter en løsning som de kan bruke når de skal gi befolkningen varsel om fare for liv og helse. Det nye systemet skal både være mer fleksibelt, og varsle på flere plattformer og i andre kanaler enn dagens løsning.

Publisert   Sist oppdatert

Det finnes en løsning som er godt egnet til dette formålet, og som lett kan integreres med varsling på alle mulige plattformer. Det er selskapet Paneda som har utviklet løsningen, og den bruker det eksisterende DAB-nettet til Telenor. Sammen med selskapet Fram Web som har utviklet ulike løsninger for SMS-varsling via mobilnettet, har Paneda og Fram Web en løsning som viser koblingen til alle plattformer og kanaler; DAB-nettet, mobilnettet og internett med blant annet tilgang til sosiale media.

Eksperter på DAB-teknologi

Paneda har i lang tid spesialisert seg på varslingssystemer som integreres i DAB-teknologien.

- Vi har utviklet en radiomottaker som kontinuerlig lytter på DAB-signalene i lufta. Når mottakeren mottar en kryptert kode via DAB-signalet i lufta, starter en, flere eller alle mottakerne prosesser som de er programmert til å starte. Det kan være å sende forhåndsprogrammerte lydmeldinger på ulike språk via høytalere, overta skjermer på flyplasser, togstasjoner, kjøpesentre eller hjemme i stua med forhåndsdefinerte lydmeldinger, tekst og bilder. Mottakeren kan også starte ledelys som viser vei til evakueringssoner, sier Geir Gjørsvik som er administrerende direktør i Paneda.

Styrken med denne løsningen, er at man bruker det allerede eksisterende DAB-nettet til Telenor.

- DAB-nettet er det mest solide og robuste nettet som er bygget i Norge, og det tar bare ett sekund å varsle hele Norge om nødvendig, sier Gjørsvik.

Det er ikke bare ved nødsituasjoner dette systemet kan brukes.

- I prinsippet kan det styre alt. For eksempel at en veibom skal åpnes eller lukkes, hindringer i gaten aktiveres og lignende. Systemet kan også styre dagens tyfonanlegg, og legge til flere løsninger enn bare å starte en sirene. Det er i grunnen bare fantasien som setter begrensninger for hva dette systemet kan brukes til, sier Geir Gjørsvik.

Supplement til mobilnettet

Han er skeptisk til å basere nasjonal varsling til befolkningen kun ved hjelp av SMS.

- Vi har sett ved flere anledninger både i inn- og utland at politiet legger ned mobilnettet når det oppstår store hendelser. Dette for at blant annet terrorister ikke skal få kommunisere med hverandre eller at nettet må begrense kapasiteten til kun utvalgte grupper, sier Gjørsvik.

Under store hendelser har vi også gjentatte ganger sett at belastningen på mobilnettet blir så stor at det ikke lenger er mulig å bruke det.

- Derfor er det viktig at befolkningen får varsel på flere ulike plattformer og gjennom forskjellige kanaler ved en krisesituasjon. Derfor mener vi at vår løsning er et supplement til eksisterende løsninger, og en god løsning fordi vi også varsler folk som ikke bruker mobiltelefon eller lytter på radio, sier Gjørsvik.

Varsling kun via sms er for sårbart (foto: Paneda)
Varsling kun via sms er for sårbart (foto: Paneda)

Lang erfaring med varsling

Paneda har lang fartstid med forskning og utvikling. Det hele startet i sin tid med at Paneda utviklet tv-sendere som sender tv-signaler inn i områder som ikke har dekning verken fra bakkenettet eller satellitt. Dette førte til en stor kontrakt da det digitale bakkenettet ble bygget i Norge.

Deretter spesialiserte de seg på DAB, og har blant annet utviklet løsninger for kringkasting i tunneler hvor brannvesenet eller veitrafikksentralen kan kommunisere til folk som befinner seg inne i tunnelen via radioen i bilen deres. Dette systemet er montert i 200 tunneler i Norge.

Paneda har også utviklet andre DAB-system som kringkastingssentraler for kringkastere.

- Dette systemet er levert til Telenor i Norge, som igjen gjør at Paneda får tilgang til det nasjonale DAB-nettet her til lands, sier Geir Gjørsvik.

Slike systemer er også levert til nærmere 20 land i Europa og Asia.

- DAB som nasjonal kringkasting er på full fart ut i hele Europa og Asia, sier Geir Gjørsvik.

Storskalatest i Flåm

For å demonstrere hvor effektivt Paneda sin varsling er, ble det gjennomført en fullskalatest av systemet i turistbygda Flåm i fjor høst. Scenarioet var at det hadde tatt fyr i batteripakken på kaia til den elektriske båten som tar turistene innover Nærøyfjorden.

Flåm er et lite tettsted innerst i en gren av Sognefjorden i Aurland kommune med 1,4 millioner besøkende i året. Opptil 5000 turister kan være samlet inne på et lite område i sentrum av Flåm daglig i høysesongen. Om noe skulle skje kan det være flere tusen mennesker som raskt skal varsles og evakueres. Dette er en stor utfordring for politi og brannvesen.

- I forbindelse med testen i Flåm ble det laget en befolkningsvarsling og evakueringsplan ut fra et senario som var beskrevet i beredskapsplanen til kommunen. Da det begynte å komme røyk fra batteripakken på kaia, ble varslingen startet i samme øyeblikk som brannvesenet ble varslet. Sirene til Sivilforsvaret begynte å ule, og det ble gitt informasjon via høytalere i gatene, skjermer på togstasjonen, hotellene og i butikkene. Det ble samtidig sendt ut SMS-meldinger til mobiltelefonene til dem som var i Flåm, sier Geir Gjørsvik.

Rask varsling

Varslingstiden er ekstremt raskt. Det tok bare ett sekund fra signalet om at varsel skulle sendes ut til varslingen var i gang.

- På noen få minutter var folkene som var med på testen blitt varslet og evakuert via varslingssystemet til de to oppsamlingsplassene, og det før brannvesenet var ankommet stedet, sier Geir Gjørsvik.

Dermed var innsatsområdet til brannvesenet og politiet nærmest tomt for folk når de ankom. Det tar 7-8 minutter fra brannstasjonen i Aurland til Flåm sentrum. Ofte kan politiet som har ansvaret for evakueringen være helt andre steder.

- I distriktene kan responstiden for politiet være opptil 30-45 minutter, sier Geir Gjørsvik.

I en video som Paneda har lagt ut fra øvelsen på hjemmesiden sin, sier både politiet og brannvesenet at løsningen som får folk til å evakuere før politi og brannvesen ankommer stedet, gjør innsatsen mye enklere for nødetatene. Da kan de gå rett på innsatsoppgavene sine, og trenger ikke å bruke tid og ressurser på å få folk vekk fra området.

Bruke eksisterende infrastruktur

- Det eneste man trenger å montere for at Paneda sitt varslingssystem skal fungere, er små radiomottakere for DAB-signalene som skal styre ting som høytalere, skjermer, lys og det man måtte ønske skal styres. Resten blir styrt trådløst via det landsdekkende DAB-nettet, sier en entusiastisk Geir Gjørsvik.

Ta debatten på LinkedIn: