Foto fra farligeprodukter.no
Foto fra farligeprodukter.no

Komfyrvakt tilfredsstiller ikke kravene i standarden

På Farligeprodukter.no står det at komfyrvakten mKomfy 2G 25R fra CTM Lyng ikke tilfredsstiller kravene i standarden. Problemet er at komfyrvakten markedsføres som om at den tilfredsstiller sikkerhetskravene i standarden EN 50615, og det er ikke riktig.

Publisert   Sist oppdatert

mKomfy 2G 25R er en trådløs komfyrvakt med design-sensor som finnes i krom, svart og hvit versjon. Anlegg hvor dette produktet er brukt, oppfyller ikke kravene til komfyrvakt i siste utgave av NEK 400.

Ikke testet av tredjepart

DSB har avdekket at produktet ikke har samme funksjon som det markedsføres som. Det annonseres med at produktet tilfredsstiller sikkerhetskravene i EN 50615 og dens funksjonskrav. Blant annet markedsføres det at komfyrvakten er testet og godkjent av uavhengig tredjepart, og at produktet dermed overholder alle kravene i denne standarden. Dette er ikke riktig. Produktene er hverken testet eller godkjent av uavhengig tredjepart.

Trådløs komfyrvakt er et produkt som faller inn under Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Denne saken er håndtert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter avtale med Nkom.

Ta kontakt med leverandør

Har du en slik komfyrvakt, skal du ta kontakt med leverandøren CTM Lyng. De vil tilby løsninger som gjør at du får en komfyrvakt-løsning som tilfredsstiller kravene i standarden EN 50615.

Kontaktinformasjon til leverandør:

Telefon: 46488100 - epost: [email protected]