Medlemsmøte i BFO: Ny rapport om eksplosjonen i sprinkleranlegget i Kristiansand legges frem

26. januar kl 14.00-15.30 arrangeres digitalt medlemsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO). På programmet står blant annet fremleggelse av en ny graskningsrapport som er gjort i regi av BFO. I tillegg blir det en diskusjon om hvilken brannklasse bygg som settes opp i nærheten av viktige trafikkårer skal være. For mer informasjon og innmelding i BFO, se: https://qualitynorway.no/kurs/2164